Tuesday, 8 November 2011

OBJEKTIF KSPK

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid berumur 4-6 untuk mencapai objektif berikut:

Jasmani:
        Mempunyai tubuh badan yang sihat
        Mempunyai kecergasan dan kemahiran fizikal asas
        Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
        Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan
        Menguasai kemahiran psikomotor asas – kemahiran motor halus dan  motor kasar

Emosi:
          Mempunyai konsep kendiri yang positif
          Mempunyai keyakinan diri
          Mempunyai jati diri
          Berani mencuba
          Mempunyai kematangan emosi
          Menghormati perasaan dan hak orang lain
          Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan         

Intelek:
       Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Malaysia
    (membaca, menulis dan bertutur)
        Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris
        Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Cina
    (untuk yang berkenaan)
        Berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Tamil
    (untuk yang berkenaan)
        Memperolehi kemahiran proses sains asas
     •        Memperolehi kemahiran matematik asas
     •        Memperolehi kemahiran berfikir asas, kemahiran
         menaakul
        Memperolehi kemahiran asas dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian murid
        Mempunyai daya kreatif dan estetika
        Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

Rohani:
       Mengamalkan nilai murni
       Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

      Sosial:
          Berkebolehan berkomunikasi yang mantap.
          Membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan  
     sebaya.
          Menyuarakan pandangan dan perasaan.
          Bekerjasama dengan orang lain.


No comments:

Post a Comment