Friday, 30 September 2011

OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.

Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi.

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa ke dua.

Mengamalkan nilai-nilai murni  dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama.

Mempunyai kemahiran kognitif, untuk berfikir dan menyelesaikan masalah.

Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial.

Mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.

Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

No comments:

Post a Comment